Logo

SZKOLENIA BHP i PPOŻ. DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Dlaczego My?

dla każdego Klienta tworzymy indywidualną ofertę

mamy wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bhp, polecane przez nas audyty bhp, w szybki i czytelny sposób pokazują nam obraz firmy i pozwalają na wprowadzenie skutecznych zmian, prowadzących do poprawy stanu bhp i ochrony Pracodawcy,

lubimy prowadzić szkolenia, szkolimy skutecznie, przystępnym językiem przedstawiamy skomplikowane zagadnienia prawne, po naszym szkoleniu każdy z naszych uczestników inaczej spojrzy na bezpieczeństwo własne i firmy,

nie boimy się trudnych spraw, a wręcz przeciwnie im trudniej tym z większym zapałem chcemy rozwiązać Twój problem

cały czas się uczymy i rozwijamy szukając motywacji w motcie Johann Wolfgang von Goethe. „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”

Audyt BHP

Firma NAVI BHP w swojej ofercie prowadzi audyt bhp, który polega na przeanalizowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i oceny zgodności przeglądanych warunków pracy i aktów prawnych z obowiązującymi przepisami. Taka właśnie forma współpracy umożliwia określenie stanu faktycznego, ustalenie planu naprawczego i ewentualnego wspólnego podjęcia kroków do usunięcia nieprawidłowości. To takie działanie prewencyjne Pracodawcy i dwa kroki do przodu przed ewentualnym wypadkiem przy pracy, chorobą spowodowaną pracą czy też kontrola organów np. Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ audyt nie ma konsekwencji dla Pracodawcy, a czasami kontrola Inspekcji pracy może doprowadzić nawet do zamknięcia zakładu pracy.

Każdy z audytów jest przygotowywany indywidualnie, słuchamy naszego Klienta i również przedstawiamy nasze propozycje po audytu.

Pamiętamy o tym, że bezpieczeństwo i higiena prawy wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a zarazem jest obowiązkiem prawnym i społecznym, w czasie naszych audytów wyliczamy m.in. ile pracodawcę kosztowały dotychczasowe wypadki przy pracy.

Szkolenia BHP

Naszym Klientom proponujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w następującej formule

Masz pomysł na inną formułę szkolenia?

Skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy wspólne rozwiązanie Twoich potrzeb.


Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne jest pierwszym szkoleniem dla każdego nowo przyjmowanego do pracy pracownika, od tego zaczyna się pierwszy dzień pracy. Szkolenie musi być przeprowadzone przez służbę bhp, obejmuje 3 godziny lekcyjne.


Podział stanowisk

Kadra kierownicza

to bardzo szerokie pojęcie, poczynając, że to nasz zwierzchnik, przełożony, dyrektor, prezes, brygadzista, kierownik, główny koordynator, mistrz, naczelnik, itp. Jeżeli jesteś w tej grupie stanowisk zobowiązany jesteś do odbycia szkolenia dla kadry kierowniczej w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia, szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć, a zaświadczenie jest ważne na 5 lat.

Stanowiska administracyjne

w tej grupie pracowników są wszystkie stanowiska biurowe, które pracują pod nadzorem, wachlarz również jest duży poczynając od pracownika biura, contact center, księgowości, kontrolingu, kadrowych, nauczycieli, recepcjonistów itp. Jeżeli masz pracowników w tej grupie lub jesteś takim pracownikiem jesteś zobowiązany do odbycia szkolenia bhp dla stanowiska administracyjno – biurowych w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia, szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych, a zaświadczenie jest ważne maksymalnie 5 lat.

Stanowiska robotnicze

tu mamy grupę pracowników fizycznych, wszyscy którzy wykonują prace fizyczne, zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynku, pracują przy maszynach lub z narzędziami mechanicznymi lub też narzędziami ręcznymi. Takie szkolenie musza odbyć w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia , szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych, a zaświadczenie jest ważne maksymalnie 3 lata.


Ocena Ryzyka Zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Ryzyko zawodowe to identyfikacja potencjalnych zagrożeń na danym stanowisku i ocena prawdopodobieństwo ich wystąpienia i ewentualnych skutków

Ochrona przeciwpożarowa

 • Obsługa przeciwpożarowa – stały nadzór nad obiektem pod kątem ppoż. – dobór usług jest uzgadniany bezpośrednio z klientem
 • Szkolenie ppoż. (pracownicy wyznaczeni do zwalczania pożarów i ewakuacji)
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
 • Sporządzanie planów ewakuacyjnych dla zakładów pracy wraz z wyznaczeniem i planowanym oznaczeniem drogi ewakuacyjnej
 • Doradztwo z zakresu ppoż.
 • Kontrola zakładu pracy pod kątem ochrony przeciwpożarowej
 • Uczestniczenie podczas kontroli zakładu pracy przez Państwową Straż Pożarną
 • Dobór znaków ewakuacyjnych dla obiektu

Kompleksowy nadzór BHP

NADZÓR BHP - Twoja zewnętrzna służba BHP

Navi BHP oferuje pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy jest wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem i należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Navi BHP przejmuje część Państwa obowiązków, dzięki czemu przedsiębiorca ma więcej czasu na rozwój swojej Firmy.

W cenie usług otrzymacie Państwo:

 • prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne)
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
 • oceny ergonomii na stanowiskach pracy
 • odpowiemy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewnię kompleksową obsługę tych wystąpień
 • zakładanie wymaganych rejestrów ( wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
 • zapewnimy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm

Kontakt

kontakt@navibhp.pl

Tel. 793 723 389

Do góry